Program dydaktyczny

Podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej wzbogaciliśmy o dodatkowe treści, autorskie programy i projekty, które rozbudzają u Uczniów ciekawość świata. Istotną rolę w nauczaniu w Szkole Odkrywców stanowią aktywizujące metody pracy, które nadają lekcjom dynamizmu oraz angażują Dzieci w proces dydaktyczny. Dzięki wykorzystaniu na co dzień nowoczesnych technologii (więcej na ten temat w linku) rozwijamy u Uczniów kompetencje powiązane z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program realizowany w ramach podstawowego planu lekcji to także:

Projekty edukacyjne - Dzięki ciekawym problemom badawczym, szerokiej palecie materiałów i technik pracy, lekcje stają się jeszcze bardziej pasjonujące i niepowtarzalne, przez co rozbudzają w Uczniach ciekawość świata i chęć nieustannego poszerzania horyzontów. Przykładowe projekty znajdują się w zakładce "Klub Odkrywców".

Klub Odkrywców, czyli autorski program warsztatów naukowych dla dzieci. W ramach zajęć, Uczniowie razem z Nauczycielem mają możliwość empirycznego zapoznania się ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Doświadczenia przyczyniają się do kształtowania postawy badawczej i samodzielności w odkrywaniu świata. Nasi Odkrywcy poszukują odpowiedzi na chociażby takie pytania jak: Czy Ziemia jest wielkim magnesem?  Jakiego koloru jest światło?  Czy kartka papieru zawsze ma dwie powierzchnie? Czym właściwie jest ogień? Dlaczego trawa jest zielona? Eksperymenty przeprowadzane na lekcjach Klubu Odkrywców, to połączenie świetnej zabawy i dużej dawki wiedzy. Wykonywanie doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u Dzieci zainteresowaniami naukami z dziedzin ścisłych.

Język angielski w rozszerzonym wymiarze. We wszystkich klasach prowadzimy 6 lekcji języka angielskiego w podziale na 7-10 osobowe grupy, dzięki czemu efektywność nauczania jest bardzo wysoka. Mniejsza liczebność grup umożliwia poprowadzenie atrakcyjnych gier i zabaw i angażuje do udziału wszystkich uczestników zajęć. W Szkole Odkrywców Uczniowie mają 4 lekcje w tygodniu z lektorem i 2 z native speakerem.

Wycieczki - program dydaktyczny wzbogacają fascynujące wyjazdy, na które wyruszamy w każdym miesiącu. Uczestniczymy w ciekawych lekcjach muzealnych, odwiedzamy galerie, teatry, jeździmy na wycieczki plenerowe, a ponadto na bieżąco śledzimy kalendarz wydarzeń w stolicy, dzięki czemu trafiamy na ciekawe wystawy tymczasowe. Raz w roku wybieramy się na kilkudniową Zieloną Szkołę i przy okazji zajęć sportowych, survivalowych czy integracyjnych zawsze odwiedzamy ciekawe zakątki Polski. Uczniowie z klas starszych uczestniczą także w wycieczkach zagranicznych.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne prowadzone 2-4 razy w miesiącu przez wszystkie lata nauki w ramach lekcji obligatoryjnych. Zajęcia te dają możliwość zarówno samopoznania i samoakceptacji, jak również poznania i akceptacji innych, a także doskonalenia relacji interpersonalnych oraz nauki asertywności.

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku – tam można podejrzeć jak u nas uczą się Dzieci!

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook