Program dydaktyczny

Mając na uwadze rozbudzoną u Uczniów ogromną ciekawość świata, podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej wzbogaciliśmy o dodatkowe treści, autorskie programy i projekty. Istotną rolę w nauczaniu w Szkole Odkrywców stanowią aktywizujące metody pracy, które nadają lekcjom dynamizmu oraz angażują Dzieci w proces dydaktyczny. Dzięki wykorzystaniu na co dzień nowoczesnych technologii rozwijamy u Uczniów kompetencje powiązane z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program realizowany w ramach podstawowego planu lekcji to także:

Klub Odkrywców, czyli program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. W jego ramach, razem z Nauczycielem Uczniowie przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe. Mają oni możliwość empirycznego zapoznania się ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Doświadczenia przyczyniają się do kształtowania postawy badawczej i samodzielności w odkrywaniu świata. Nasi Odkrywcy poszukują odpowiedzi na chociażby takie pytania jak: na czym polega działanie wody utlenionej? Czym właściwie jest ogień? Dlaczego trawa jest zielona? Eksperymenty przeprowadzane na lekcjach Klubu Odkrywców, to połączenie świetnej zabawy i dużej dawki wiedzy. Wykonywanie doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u Dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych.

Edukacja językowa w oparciu o program glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. Głównym celem programu jest dobre przygotowanie Dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Przy pomocy „Słownika ortograficzno-ortofonicznego” Uczniowie samodzielnie odkrywają i formułują zasady pisowni. Ćwiczeniom utrwalającym reguły ortograficzne służą specjalnie skonstruowane gry. Edukacja przez zabawę zachęca do zgłębiania tajników polskiej ortografii.

Wyjazdy - program dydaktyczny wzbogacają fascynujące wycieczki, na które wyruszamy w każdym miesiącu. Raz w roku wybieramy się na kilkudniową Zieloną Szkołę.

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook