Opieka specjalistów

Już od pierwszych dni pobytu w Szkole Odkrywców, Uczniowie są otoczeni opieką naszych specjalistów (psychologa, logopedy i reedukatora). Osoby te służą radami i pomogają rozwiązywać ewentualne problemy.

Psycholog i pedagog prowadzą cykliczne warsztaty z Uczniami w każdej klasie, a także wspierają Nauczycieli w ich działaniach. Warsztaty psychologiczne dają możliwość zarówno samopoznania i samoakceptacji, jak również poznania i akceptacji innych, a także  doskonalenia relacji interpersonalnych oraz nauki asertywności.

Reedukator prowadzi zajęcia z Dziećmi, u których stwierdzono dysleksję rozwojową bądź ryzyko jej wystąpienia. Zajęcia takie mają na celu usprawnienie zaburzonych funkcji i wyrównanie deficytów rozwojowych u Uczniów.

Logopeda diagnozuje każdego Ucznia. Dzieci wymagające terapii logopedycznej mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć indywidualnych.

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook