Współpraca z Rodzicami

Prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego najlepiej osiągnąć dzięki bliskiej współpracy Szkoły z Rodzicami. W tym celu proponujemy:

Dni otwarte – indywidualne spotkania z nauczycielami

Zebrania klasowe

E-dziennik

Dziennik elektroniczny to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu, po zalogowaniu, Rodzic uzyskuje:

  • informacje dotyczące osiągnięć swojego Dziecka,
  • możliwość kontaktu z Nauczycielami poprzez system wiadomości wewnętrznych
  • informacje dotyczące planowanych sprawdzianów, prac domowych, projektów klasowych, spotkań świątecznych, istotnych wydarzeń i wycieczek.

Spotkania integracyjne

Święta, uroczystości szkolne czy państwowe to okazja do eksplozji naszych uczniowskich talentów. Uczniowie przygotowują ciekawe, czasami dowcipne, innym razem poważne i wywołujące refleksję i nierzadko wyciskające łzę z oka rodziców, przedstawienia i koncerty.

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook