Współpraca z Rodzicami

Prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego może być osiągnięty tylko dzięki bliskiej współpracy Szkoły z Rodzicami. W tym celu proponujemy:

Dyżury Nauczycieli

Rodziców zachęcamy do codziennych kontaktów z Nauczycielami w sprawach bieżących. Raz w miesiącu Nauczyciele zapraszają Rodziców na indywidualną rozmowę na temat postępów Ucznia oraz ewentualnie zaobserwowanych problemach.

E-dziennik

Dziennik elektroniczny to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu, po zalogowaniu, Rodzic uzyskuje:

  • informacje dotyczące osiągnięć swojego Dziecka,

  • możliwość kontaktu z Nauczycielami poprzez system wiadomości wewnętrznych oraz powiadomień e-mail,

  • informacje dotyczące planowanych sprawdzianów, prac domowych, projektów klasowych, spotkań świątecznych i wycieczek.

Zebrania klasowe

Spotkania organizowane są zawsze na początku roku szkolnego w celu omówienia spraw organizacyjnych, a także na zakończenie pierwszego semestru i na wiosnę.

Spotkania integracyjne

Święta, uroczystości rodzinne, czy państwowe to okazja do eksplozji naszych uczniowskich talentów. Uczniowie przygotowują ciekawe, groteskowe, śmieszne, wywołując zastanowienie i nierzadko wyciskające łzę z oka rodziców przedstawienia, recitale i koncerty w akompaniamencie naszego niepowtarzalnego szkolnego bandu składającego się z nauczycieli Szkoły Odkrywców, ale również z uzdolnionych muzycznie uczniów. 

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook