KONKURS

Wyniki Mazowieckiego Konkursu Filmowego „KOF”

 

1 miejsce:

Jakub Kozak

Szkoła Podstawowa w Chylicach

2 miejsce:

Mikołaj Woźniak

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców w Józefosławiu

3 miejsce:

Aleksander Juszczak

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie

GRATULUJEMY

Ze zwycięzcami będziemy kontaktować się telefonicznie celem ustalenia sposobu przekazania nagrody.

 

Regulamin Konkursu

Serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanym przez nas Mazowieckim Konkursie Filmowym "KOF" dla klasy IV - VI

1.     Cele realizacji zadania konkursowego:

 • Pielęgnowanie talentu artystycznego uczniów.

 • Stworzenie uczniom okazji do wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością.

 • Rozwijanie umiejętności pisania tekstów literackich i przekształcanie ich na scenariusze.

 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i przydatnych aplikacji/programów.

 • Stworzenie możliwości podzielenia się swoimi zainteresowaniami.

  2.     Etapy Konkursu:

 • I etap (szkolny) - ogłoszenie Konkursu; samodzielne wysyłanie prac przez uczniów bezpośrednio na adres organizatora Konkursu;

 • II etap - zakwalifikowanie do Konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;

 • III etap - ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.

3.     Ogólne zasady udziału w Konkursie:

 • W Konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.

 • Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.

 • Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich nośników.

 • Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

 • Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy oraz danych osobowych uczestnika Konkursu w prasie lokalnej lub na stronie internetowej organizatora Konkursu.

4.  Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły organizującej Konkurs.

5.  Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac:

 • różnorodność zastosowanych sposobów przekazu,

 • oryginalność przekazu,

 • poprawność merytoryczna.

6.  Zadanie konkursowe:

Nagranie własnego filmu o dowolnej tematyce (od 1 do 7 minut).

7.  Adresaci Konkursu: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wszystkich typów.

8.      Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:

 • imię i nazwisko

 • wiek i klasa

 • pełna nazwa i adres szkoły.

9.      Terminy

 • 15.11.2016 r. - ostateczny termin nadsyłania prac

 • 30.11.2016 r. - ogłoszenie werdyktu na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs

 • odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i rozdanie nagród zostanie ustalone indywidualnie.

10.  Nagrody:

 • Przyznane zostaną trzy nagrody za: I, II, III miejsce.

 • Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

 • Nagrodzony uczeń za I miejsce otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową (smartfon lub tablet).

 • Nagrodzeni uczniowie za II i III miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe (gadżety elektroniczne).

 • Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

 • Dyplomy i nagrody nieodebrane przez nagrodzonych w czasie uroczystego podsumowania Konkursu, można będzie odebrać w sekretariacie Szkoły organizującej Konkurs.

 • Nagrody, które nie zostaną odebrane do dnia 20.12.2016 r. zostaną przesłane pocztą do szkoły ucznia.

11. Kontakt/adres nadsyłania prac konkursowych :

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców

ul. Ogrodowa 14; 05-509 Józefosław

 

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook