Języki obce

W Szkole Odkrywców uczniowie realizują tygodniowo sześciogodzinny program nauki języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w podziale na 7-10 osobowe grupy, dzięki czemu wszyscy uczniowie zmobilizowani są do aktywnego uczestniczenia w lekcjach, a materiał może być realizowany zdecydowanie dynamiczniej. Cztery lekcje w tygodniu prowadzone są przez lektora, a dwie przez native speakera. Uczniowie na lekcjach języka angielskiego poznają także kulturę, historię i zwyczaje krajów anglosaskich.

Szkoła Odkrywców jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge, dzięki czemu nasi uczniowie mogą przystępować do zdawania egzaminów językowych (PET, KET, FCE) w naszej szkole (egzaminy są przeprowadzane tylko przez egzaminatorów zewnętrznych). Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i prestiżowym ukoronowaniem zdobytych umiejętności językowych. W ubiegłym roku szkolnym do egzaminu PET przystąpiło 12 naszych szóstoklasistów. Wyniki wszystkich zdających potwierdziły znajomość j. angielskiego na poziomie B1 i B2 (czyli na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej). Z części ustnej 10 uczniów uzyskało maksymalną liczbę punktów.

Od klasy IV wprowadzany jest drugi język obcy w wymiarze 3 lekcji tygodniowo (do wyboru j. hiszpański lub niemiecki).

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook