Kadra

Nasi Nauczyciele są chętni do odkrywania z Uczniami wiedzy znacznie wykraczającej poza ramy podstawy programowej. Zatrudniamy Pedagogów pracujących z pasją i pragnących podążać za Uczniem, odpowiadając na jego zainteresowania i potrzeby. Nasza Kadra ma świadomość, że stworzenie atmosfery szacunku, przyjaźni i bezpieczeństwa pozwoli Uczniom pełniej uczestniczyć w życiu szkolnym.

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook