Nowoczesne technologie

W procesie edukacyjnym XXI wieku konieczne jest wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK, czyli urządzeń i technologii służących wszechstronnemu posługiwaniu się informacją). Wykształcenie u Uczniów odpowiednich umiejętności pozwoli im skutecznie posługiwać się tymi technologiami i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Nauczyciele w Szkole Odkrywców codziennie przeprowadzają lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych, na których  można używać cyfrowego podręcznika, wykonywać ćwiczenia interaktywne, przedstawiać interesujące prezentacje, symulacje czy edukacyjne filmiki. Tablica interaktywna uatrakcyjnia lekcje, sprawia, że stają się bardziej dynamiczne, a Uczniów angażuje w proces aktywnego uczenia się. Uczniowie na co dzień korzystają z komputerów wykorzystując multimedialne programy edukacyjne. Należy pamiętać, że technologia informacyjna w dużym stopniu rozszerza możliwości i rozwija umiejętności - pomaga w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji pochodzących z różnych źródeł; wspomaga rozumienie złożoności zjawisk i usprawnia organizację pracy.

Do dyspozycji Uczniów są również piloty do testów, roboty i tablety, z których korzystamy dla uatrakcyjnienia lekcji.

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook